“Bergingscentrale sinds 1945″

Zware berging

Als gecertificeerd specialist in zware berging en met het bijbehorende specifiek materieel, worden wij regelmatig ingezet door het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV) als er incidenten op de wegen plaatsvinden waarbij de weg weer zo snel mogelijk vrij moet zijn voor het overig verkeer. Dan kan het gebeuren dat we ook wel eens verder van onze vestiging en onze regio aan de slag moeten.

Filevermindering
Ongevallen met vrachtwagens en trailers zijn van grote invloed op doorstroming van het verkeer. En hoewel het bergen van dergelijke wagens een stuk gecompliceerder is dan het bergen van een personenauto, zorgen onze mensen er – binnen alle veiligheidsmarges – voor dat het verkeer op zo’n ongevalsplek weer zo snel mogelijk van alle rijbanen gebruik kan maken.

Onze mensen hebben uiteraard een vrachtwagenrijbewijs, maar leren ook werken met kranen, met de lier en met de lepels. Bovendien zorgen zij als allround bergers dat vloeistoffen als olie niet in het milieu komen. Ons vak is een prachtig, uitdagend en steeds veranderend vak.

H. van der Vliet
Kaagweg 20
2157 LH Abbenes, Nederland

Telefoon: 0252 545254
Fax: 0252 544583
E-mail: info@hvdvliet.nl