“Bergingscentrale sinds 1945″

Zware berging

Ook voor het bergen of slepen van vrachtauto’s, bussen of overig zwaar materieel kunt u bij ons terecht, H. v.d. Vliet heeft al meer dan 70 jaar ervaring met zware berging.
Als gecertificeerde zware berger wordt H. vd Vliet regelmatig ingezet door het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV) voor incidenten op het rijkswegennet, waarbij de insteek is dat de weg zo snel mogelijk weer vrij moet zijn voor overig verkeer.

Het bergen van zware voertuigen is een stuk gecompliceerder dan het bergen van personenauto’s.
Dit vereist niet alleen het juiste materieel, maar ook de juiste kennis en inzicht, ons personeel is opgeleid en heeft de ervaring om ook in deze specialistische situaties bergingswerkzaamheden uit te voeren.

H. van der Vliet
Kaagweg 20
2157 LH Abbenes, Nederland

H. van der Vliet
Kaagweg 20
2157 LH Abbenes, Nederland

Telefoon: 0252 545254
Fax: 0252 544583
E-mail: info@hvdvliet.nl

Telefoon: 0252 545254
Fax: 0252 544583
E-mail: info@hvdvliet.nl